Thursday, October 6, 2011

SOALAN RAMALAN SPM 2011  1. Bab 1: ciri-ciri Tamadun asas
-Enam ciri asas.
-mengapa sungai penting.


  1. Bab 2: Tamadun Indus.
-Bandar pelabuhan.
-Bandar utama
-ciri-ciri bandar terancang
-faktor dapat membina bandar terancang.
-bagaimanakah mereka dapat membina bandar terancang.
-iktibar kepada pengalaman mereka.

3.Bab 2:Perkembangan agama-agama di dunia.
-asal usul agama.
-pengasas.
-teras ajaran. contoh, Hindu: Hukum Karma, Islam (Rukun Islam dan Rukun Iman) Empat kebenaran mulai agama Buddha.
-Mengapa manusia perlu mempunyai agama dan kepercayaan?

4.Bab 2: Tamadun Yunani dan Rom.
-ciri-ciri pendidikan Rom dan Yunani
-Sumbangan bidang falsafah Yunani.
-menagapa pendidikan penting kepada manusia.

5.Bab 2: Tamadun Hwang Ho
-kemunculan tamadun
-Agama dan kepercayaan mereka.
-Penilikan, tulang orackle
-kemajuan bidang pertanian, faktor, sumbangan.
-strategi dalam pertanian.

5.Bab 3: Kerajaan Maritim.
-Kerajaan Srivijaya, faktor kejayaan.
-Kedah Tua, kator kemunculan sebagai kerajaan maritim.
-Kemahiran sebagai pelaut yang hebat?
-aktiviti kerajaan maritim.
-iktibar kerajaan maritim.
-kerajaan agria: ciri-ciri dan nama kerajaan.
-kerajaan maritim, ciri-ciri dan nama kerajaan.
-kepentingan tasik Tonle Sap.
-bagaimana memajukan pertanian.
-bagaimana memajukan kerajaan maritim.

6. Bab 3:Pengaruh Hindu Buddha
-cara kedatangan pengaruh di Asia Tenggara.
-pengaruh Hindu Buddha dalam pemerintahan, ekonomi dan sosial.
-peranan / kepentingan bahasa sanskrit.
-bagaimana budaya hormat menghormati budaya boleh dilaksanakan?
-peranan candi dalam kerajaan awal.

7.Bab 4: Zaman Jahiliah.
-Maksud assabiyah dan kesannya kepada masyarakat.
-maksud kabilah.
-maksud kafilah.
-ciri politik, ekon dan sosial masyarakat jahiliah.
-kedudukan wanita pada zaman ini.

8. Nabi Muhammad s.a.w
-Riwayat hidup baginda.
-Pengalaman perniagaan baginda.

9. Penyebaran Islam di Makkah.
-cara penyebaran.
-memahami dua tahap penyebaran.
-sebab mudah diterima.
-sebab ditentang.
-cara penentangan orang Quraisy.
-bagaimana Nabi Muhammad menghadapi penentangan.

No comments:

Post a Comment