Tuesday, March 6, 2012

ASSIGMENT HBEF 1403 (SENI DALAM PENDIDIKAN) JANUARI 2012

Soalan Seni Dalam Pendidikan untuk Sesi Januari 2012 .SOALAN TUGASAN /ASSIGNMENT QUESTION
 


Anda diminta untuk menghasilkan sebuah pelan cadangan rekabentuk bilik seni bagi kegunaan murid-murid anda.

i.        Hasilkan sebuah lukisan pelan lokasi sekolah dan pelan bangunan sekolah berserta lokasi bilik seni. Berikan pengenalan tentang pelan cadangan rekabentuk bilik seni.

ii.      Suasana dalam bilik seni sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. Jelaskan setiap yang berikut berdasarkan pelan yang anda hasilkan:
a.                   Aspek fizikal
b.                  Aspek sosial
c.                   Aspek emosi

iii.    Pendidikan Seni Visual sekolah rendah merangkumi empat bidang iaitu menggambar, membuat rekaan dan corak, membentuk dan membuat binaan dan kraf tradisional. Huraikan bagaimana keempat-empat komponen ini dapat anda laksanakan dalam ruang bilik seni yang anda cadangkan.
[Jumlah: 30 markah]

No comments:

Post a Comment